______________________________________________________ PDF Drukuj

Opracowany przez:

mgr Lucynę Krajewską,

mgr Dorotę Piotrkowską,

mgr Klaudię Sobieraj,

 

Zatwierdzony przez:

Dyrektora, mgr Lucynę Krajewską

 

 

 

PROGRAM EKOLOGICZNY

DBAJMY O NASZĄ PLANETĘ

 

 

Cele ogólne projektu:

- zainteresowanie dzieci ekologią,

- segregacja śmieci,

- ochrona przyrody,

- zapoznanie z różnymi możliwościami dbania o środowisko (oszczędzanie wody, papieru, energii),

- uwrażliwienie na piękno przyrody,

- poznanie właściwego zachowania w lesie,

- uświadomienie dzieciom, jaką rolę pełnią pszczoły w życiu człowieka i środowisku,

- zapoznanie z funkcją oczyszczalni ścieków,

- rola recyklingu,

- sprzątanie świata.

 

Cele szczegółowe:

Dziecko zna:

- pojęcie ekologii,

- jest wrażliwe na piękno przyrody,

- potrafi zachować się odpowiednio w lesie.

Dziecko rozumie:

- ideę akcji sprzątanie świata i świadomi w nim uczestniczy,

- potrzebę segregacji śmieci,

- rolę recyklingu,

- dba o przyrodę, oszczędza wodę, energię, papier.

Dziecko wie:

- jaką rolę pełnią pszczoły i jak ważne są dla życia człowieka oraz całego środowiska,

- jaką funkcję pełni oczyszczalnia ścieków.

 

Metody pracy:

- Pogadanki, rozmowy, dyskusje,

- wiersze, opowiadania, historyjki obrazkowe, piosenki, bajki na DVD,

- zajęcia muzyczno - ruchowe,

- spotkanie z leśniczym, pszczelarzem,

- warsztaty ze stolarzem,

- warsztaty z artystą - plastykiem.

 

Formy pracy:

- Zbiorowe,

- indywidualne.

 

Środki dydaktyczne:

- Piosenki,

- wiersze, opowiadania, historyjki obrazkowe, ilustracje,

- bajki na DVD,

- deseczki, gwoździe, narzędzia,

- tektura, papier, kredki, farby, plastelina, masa solna, gips, glina,

- telewizor, odtwarzacz DVD.

 

Przebieg projektu:

1. Sprzątanie świata (wrzesień) - wokół przedszkola, plac zabaw.

2. Europejski Dzień Ptaków (wrzesień) - wycieczka do Wambierzyc do mini zoo/ mini zoo ul. Rodzinna, Kłodzko.

3. Spotkanie z ekspertem z dziedziny ochrony środowiska (październik).

4. Światowy dzień ochrony zwierząt - Święto Drzewa (październik) spotkanie z leśniczym, omówienie zasad zachowania się w lesie, rozmowa na temat zwierząt przebywających w lesie.

5. Warsztaty plastyczne (trzy dni) - rozwijanie motoryki małej i dużej (listopad).

6. Dokarmiamy ptaki i zwierzęta zimą (grudzień) - wykonanie karmnika dla ptaków i zapoznanie z zasadami dokarmiania zwierząt w lesie - warsztaty techniczne ze stolarzem.

7. Warsztaty mające na celu uświadomienie dzieciom, jak ważna jest segregacja śmieci (marzec) - zajęcia praktyczne.

8. Dzień Ziemi (kwiecień) - konstruowanie ogródka przedszkolnego - warsztaty praktyczne.

9. Wycieczka do oczyszczalni ścieków (kwiecień/maj) - zapoznanie z działalnością oczyszczalni.

10. Pszczoły w naszym życiu (maj) - wizyta pszczelarza, pogadanka na temat życia pszczół i ich roli w środowisku, degustacja miodu, praca plastyczna związana z tematem z zastosowaniem różnych technik.

11. Rodzinny konkurs - "Dbamy o naszą Planetę" (czerwiec).

 

Ewaluacja projektu

- opinie uczestników zajęć,

- arkusz obserwacji,

- refleksje własne i wnioski,

- rodzinny konkurs plastyczny,

- refleksje i opinie rodziców.

  Joomla templates by Lonex.